Seguin DAFS

Zkratka DAFS pochází z anglického termínu Double Air Flow System neboli systém dvojího spalování. Tento systém vytvořila firma Seguin a má ho patentově chráněný.

Pozn.: Pokud Vás zajímá, jaký je rozdíl mezi primárním, sekundární a terciálním spalováním stačí navštívít tuto stránku.

Jak říká jedno pořekadlo: „Není kouře bez ohně“ , tak ani oheň nemůže vzplanout a hořet bez kyslíku. Krbové vložky Seguin jsou navrženy tak, aby místo odebírání kyslíku z místnosti s krbem jej přiváděly z exteriéru objektu pomocí speciálního příslušenství.

Tento vzduch je poté na základě podtahu vstřikován tryskami na zadní straně topeniště přímo do krbu, zde dochází ke vzplanutí druhého plamene a tím i dvojímu spalování.

Většina krbových vložek je také vybavena kličkou pro ovládání množství přiváděného vzduchu a tím i regulaci procesu spalování.

Díky tomuto systému dochází ke zvýšení účinnosti, znatelnému snížení emisí pro ochranu životního prostředí a ještě větší čistotě skla, jelikož kvalita spalování je lepší ( a tedy je méně usazenin).

Zpět na stránku teplovzdušné litinové krbové vložky.
Zpět na stránku vnitřní krby