Dvojí spalování

V tomto článku si vysvětlíme pojmy primární, sekundární a dvojité spalování

Pozn.:Pokud Vás zajímají informace o sekundárním spalování využívaných firmou Seguin, stačí navštívít tuto stránku.

Primární spalování

Primární spalování si můžeme jednoduše představit na příkladu táboráku. Při jeho zapálení hoří dřevo na jeho povrchu a několik centimetrů nad ním, což je právě primární spalování.
Při zatápění v krbu či kamnech je tedy přiváděn nejprve primární vzduch a to nejčastěji přes popélník a rošt.Přívod primárního vzduchu by při zapalování měl být naplno otevřen a poté si jej kamna či krb sami regulují čí je jej možné regulovat pomocí speciální kličky ( viz obrázek zde ).

Sekundární spalování

Při sekundárním spalování dochází ke druhému vzplanutí plamenů a spalování zplodin. Plyny ze dřeva by se jinak dostatečně nespálily , unikaly by zbytečně komínem, snížila by se tepelná účinnost kamen a docházelo by tím ke zvýšenému znečišťování ovzduší.
Při tomto spalování také může docházet k oplachu skla.

Dvojí spalování

Dvojí spalování někdy také nazývané terciální spalování využívá přívodu vzduchu nad zónu hoření a krb či kamna ho nasávají na základě podtahu. U našich krbových vložek je toto řeseno pomocí trysek umístěných na zadní straně krbové vložky po celé její délce, čímž dochází ke vzniku rovnoměrného druhého plamenu. Při tomto procesu dochází ke spalování zbytkových hořlavych plynů.
Díky tomuto systému je možné zvýšit účinnost až o 2 %, výkon až o 2 kW a prodloužit dobu hoření, abyste například v noci nemuseli příkládat a ráno rozpalovali ještě teplý krb, což jde mnohem snadněji než krb naprosto studený.

Princip dvojstupňového spalování
technologie acs horeni

Na stránku vnitřní krby