Systém Post Combustion

Princip systému Post Combustion spočívá v tom, že je kyslík vstřikován v určité výšce spalovací komory s cílem okysličit hořlavé plyny ve spalinách, které jsou poté spalovány místo toho, aby odešly nevyužity do komína.

Nákres systému
nakres post combustion Výhody tohoto systému

  • Úplné spalování emisí bez tepelných ztrát
  • Méně CO2 vypouštěného do atomosféry pro ochranu životního prostředí
  • Prodloužená doba hoření
  • Čistějsí sklo

Systém přívodu extérního vzduchu

Nákres řešení přívodu extérního vzduchu společně s příslušenstvím
nakres externiho privodu vzduchu
Systém proudění vzduchu při přívodu extérního vzduchu
nakres proudeni vzduchu pri externim pripojeni vzduchu

Zpět na stránku teplovzdušné ocelové krbové vložky.