Flamme verte

flamme verte štítek V době rostoucích cen nejen za elektřinu, ale také za fosilní paliva ( ropa, zemní plyn ) je dobré hledat alternativy. Topení dřevem je toho ideálním příkladem. Proto vznikl štítek Flamme verte , který má za úkol podporovat používání spotřebičů pro topení dřevem. Konstrukce takovýchto spotřebičů je založena na požadavcích na nejnáročnější kvalitu, pokud jde o spotřebu paliva a emise, která je závazná pro signatáře Charty výrobců zařízení Green Flamme.
Štítek Flamme verte je používán od roku 2000. Jeho podporu zajišťuje francouzská agentura pro životní prostředí a energetický management ( ADEME ).

Od roku 2010 udává štítek na všech zařízeních třídu enviromentální výkonnosti spotřebičů.
Tento štítek zařazuje spotřebiče do 5 katogorií podle počtu hvězd, které obsahuje, stejně jako je tomu u hotelů. Maximální dosažitelný počet hvězd je 5. Počet hvězd klasifikující daný spotřebič je stanoven na základě 3 kritérií:

  1. energetická účinnost
  2. množství oxidu uhelnatého ( CO ) vypouštěného do ovzduší
  3. emise jemných částic pro přístroje s 5ti hvězdami

flamme verte štítek ukázka s počtem hvězd

Na stránku kamna
Na stránku krbové vložky